Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija skelbia atranką laisvai anglų kalbos mokytojo  pareigybei užimti

Siūloma:

Visas etatas.Neterminuota darbo sutartis.

Reikalavimai:

                 Edukologijos (pedagogikos) išsilavinimas – anglų kalbos mokytojo kvalifikacija;

           Kvalifikacinis pažymėjimas, leidžiantis dirbti pradinėse klasėse;

           Puikus gimtosios kalbos (lietuvių kalbos) žinojimas;

           Informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti (darbas su Word, Excel, Power Point, interaktyvia lenta ir  pan.);

Privalumai:

Sklandus minčių dėstymas, kritinis mąstymas, savirefleksija, gebėjimas ugdyti bendrąsias ugdymo kompetencijas;

Gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose;

Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti, organizuoti darbą ir konstruktyviai spręsti problemas;

Gebėjimas humaniškai auklėti mokinius;

Iniciatyva mokinių konkursuose ir olimpiadose.

Pretendentai pateikia  šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (nuskaitytas/nuskanuotasdokumentas);
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją (nuskaitytas/nuskanuotas dokumentas);
  4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (nuskaitytas/nuskanuotas dokumentas);
  5. Gyvenimo aprašymą (CV);

Dokumentų lauksime iki 2018 m. rugpjūčio 21 d. 16 val.  el. pašto adresu –info@uzvenciogimnazija.lt arba gimnazijos raštinėje.

Konkursas numatomas 2018-08-24 10 val.