Siekiant atkreipti dėmesį į vis dar pasaulyje vykstančius karinius konfliktus, prievartą ir teroristinius išpuolius, skatinti jaunąją kartą suvokti taikos išsaugojimo svarbą, siūlyti savo būdus, kaip vaikai ir jaunimas galėtų prisidėti prie taikos išsaugojimo, Globalaus švietimo savaitės koordinatorius Lietuvoje - LR Švietimo ir mokslo ministerija bei renginių organizatorius -Lietuvos vaikų ir jaunimo centras- kviečia visas ugdymo įstaigas 2016 metų lapkričio 12 -20 dienomis jungtis prie Globaliojo švietimo savaitės akcijų, renginių, konkursų.

Gimnazijos mokiniai, kuruojami vyresniosios socialinės pedagogės įsijungė į akcijos veiklas ir organizavo:
Akciją „Balta mokykla“, siekdami paskatinti savo bendraamžius susimąstyti apie taikos svarbą jų ir jų bendraamžių gyvenimui.
Sekančią dieną siekėme išsiaiškinti, kas tai yra Taika? Mokinių ir mokytojų bei mokyklos darbuotojų mintys buvo užrašomos ant lipnių lapelių ir talpinamos stende. Taika mums, tai – taikūs santykiai, kai nėra ginklų, santarvė, meilė, ramybė, gerumas ir t.t.

Haiku konkursui išsiųsti mokinių posmai taip pat apie taiką ir jos išsaugojimą. Jaunesniųjų klasių mokiniai piešė piešinius tema ,,Tai ką man reiškia Taika?”