Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba kvietė rajono mokyklas dalyvauti akcijoje „Šypsokis”. Jos tikslas: suteikti teigiamų emocijų, dovanojant pasirinktam asmeniui šypseną, puoselėti bendruomenės narių draugystę, ugdyti emocinį intelektą, socialinius ir emocinius įgūdžius, kurie padeda sėkmingai integruotis visuomenėje.

Visą savaitę nuo lapkričio 21 d. iki 25 d. Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijoje dažniau buvo pastebimos šypsenos mokinių ir visos mokyklos bendruomenės veiduose, dažniau girdėjosi juokas.  Čia, kaip ir kitose rajono mokyklose, buvo vykdoma akcija „Šypsokis”. Akcijos koordinatorėmis mokykloje tapo pagalbos mokiniui specialistės.

Mokyklos foje buvo parengtas stendas „Šypsenos galia”. Socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimus lankantys mokiniai keletą dienų piešė ir karpė linksmuosius veidelius, kad pasirinktą dieną galėtų įteikti kitiems bendruomenės nariams. Vyko klasės valandėlės ir užsiėmimai tema: „Emocijos ir jų raiška”, „Jausmų atpažinimas”. 
Įsitikinome - šypsena gali daryti stebuklus. Netikite? Dabar pat nusišypsokite.
Vyresnioji socialinė pedagogė Dalia Orlakienė