Įgyvendindami etnokultūrinės raiškos ugdymo projektą „ŠAUKIAM SNIEGĄ KAIP SAVO DŽIAUGSMĄ"  technologijų vyresnysis mokytojas M. Kazlauskas, dorinio ugdymo vyresnioji mokytoja N. Partauskienė, vyr. bibliotekininkė L. Norkienė, karjeros ugdymo specialistė I. Olberkienė organizavo etnokultūrinės raiškos užsiėmimus ,,Drauge dalinkimės šviesa ir šiluma“ 6 klasės mokiniams. Mokiniai susipažino su lietuvių liaudies puošybos elementais, amatais, senovinių rakandų paskirtimi. Gamino žibintus, spėjo orus, žaidė liaudies žaidimus, vaišinosi naminiu sūriu, sviestu, duona.