Lapkričio 21 – 25 d. gimnazijoje vyko pilietinė akcija „Karys sargyboj budi“, kuria buvo siekiama ugdyti pilietiškumą, puoselėti mokinių meilę savo Tėvynei, istorinę atmintį ir patriotiškumą. 5 – 8, I – III g klasių mokiniai prisiminė Lietuvos kariuomenės istoriją, fiksavo vyresnių žmonių prisiminimus, įspūdžius, dalijosi jais pilietinio ugdymo pamokų metu, kūrė rašinius, eilėraščius, piešė piešinius, atvirukus, skirtus Kariuomenės dienai. Bibliotekoje surengta mokinių darbų paroda.
Akciją organizavo istorijos mokytoja metodininkė J. Maziliauskienė, bibliotekos vedėja L. Norkienė, skaityklos vedėja I. Olberkienė.