Būtent šia proga Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijoje visą savaitę vyko antikorupciniai renginiai: 5-8, Ig, IIIg klasių mokiniai piešė plakatus  ,,Duok ranką - ne kyšį“ , II g klasės mokiniai išleido lankstinukus, kuriuos išdalino seniūnijos bendruomenei, lankėsi Užvenčio miestelio įstaigose, bendravo su miestelio bendruomene antikorupcijos temomis.  

Ig. klasėje vyko pilietiškumo pamoka ,,Aš nedraugauju su korupcija“.

II g. klasėje vesta netradicinė pilietiškumo ugdymo pamoka ,,Nepasiduok korupcijai, būk doras pilietis“.

III g. kalėje istorijos pamoka ,,Korupcija – viena iš reformacijos priežasčių“.

IV g. klasėje - istorijos pamoka ,,Korupcijos paplitimas  tarpukariu, sovietiniais laikais ir šių laikų Lietuvoje“.

Gruodžio 8 dieną 12.00 val. gimnazijos  aktų salėje vyko baigiamasis renginys, kuriame buvo aptartos antikorupcinės savaitės veiklos, dar kartą gimnazijos bendruomenei akcentuotas korupcijos keliamas pavojus visuomenės gerovei ir valstybės saugumui.