Iššūkį priėmė gimnazijos mokinių seimelio nariai (direktoriaus pavaduotoja ugdymui S. Vaškevičienė), gimnazijos III g. klasės mokiniai (klasės auklėtojas V. Petrauskas), kurie kuruojami vyresniosios socialinės pedagogės D. Orlakienės keletą dienų gamino eglutės žaisliukus.

Gruodžio 9 dieną III g klasės mokiniai, lydimi dailės mokytojos Z. Andrijauskienės ir vyresniosios socialinės pedagogės D. Orlakienės miesto parke papuošė gimnazijos eglutę. Tą pačią dieną vyko centrinės miesto eglutės įžiebimas, o visi dalyvavę kūrybinių darbų parodoje  ,,Papuošk Kalėdų eglutę“ apdovanoti padėkos raštais ir saldžia dovanėle.

Už nuotraukas dėkojame III g klasės mokiniui Tautvydui Račkauskui, o III g klasės mokiniams - už Kalėdų eglutės papuošimą.