Renginys skiriamas Vincui Kudirkai, vienam iš  lietuvių tautinio sąjūdžio ideologų,  padėjusiam pamatus modernios lietuvių tautos formavimuisi, politinio išsivadavimo, savos tautinės valstybės sukūrimui.
Paskatinti vyresniosios socialinės pedagogės Dalios Orlakienės, dailyraščio konkurse dalyvavo 3 - I g klasių mokiniai, mokytojai, bendruomenės atstovai. Konkurso organizatoriams išsiųsta daugiau nei 20 darbų. Skirtos trys konkurso dalyvių grupės: 3–6 klasių moksleiviai, 7–12 klasių moksleiviai ir suaugusieji. Kiekvienai grupei skirtas skirtingas tekstas. Tekstus teikė organizatoriai. Buvo rašoma ranka, rašytinėmis raidėmis rašaliniu parkeriu mėlynu rašalu.

I g klasės mokinės Akvilės Šimkutės darbas įvardintas kaip vienas įdomiausių ir originaliausių darbų.
Visi žinome, kad apie žmogų daug ką pasako  jo elgesys,  bendravimas, kalba, rašysena… Mylėti savo gimtąją kalbą, taisyklingai kalbėti ir rašyti, tai dar vienas privalumas, kuris pasako apie žmogų.