Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos IV klasės mokinės Godos Orlakaitės darbas ,,O pro langą sidabrinės akys žiūri vis…” įvertintas Šiaulių universiteto Lietuvių  kalbotyros, literatūros ir komunikacijos katedros pažymėjimu.

Mokinę dalyvauti konkurse paskatino vyr. socialinė pedagogė Dalia Orlakienė, konsultavo dailės mokytoja Simona Tekorienė.

Baigiamasis renginys vyko kovo 8 d., Šatrijos Raganos gimimo dieną.