Pilietiškumu taip pat laikomos visuomeninės pareigos valstybei (privalomoji karo tarnyba), aktyvumas per rinkimus (ėjimas balsuoti), dalyvavimas pilietinėse akcijose, istorijos žinojimas, pagarba valstybės simboliams, įstatymų laikymasis.

Atsiliepdami į respublikinio piešinių konkurso ,,Kas yra pilietiškumas?” organizatorių kvietimą 8-III gimnazijos klasių mokiniai siekė perteikti tai, kas jiems yra pilietiškumas. Konkursui vyresnioji socialinė pedagogė Dalia Orlakienė išsiųntė – Kamilės S., Arno M., Odetos S., Viktorijos R., Erikos L. ir Rūtos N. darbus.

Konkurso organizatoriai dėkoja visiems  dalyvavusiems konkurse "Kas yra pilietiškumas?"
Komisija vertino :
1. pateiktų kūrybinių darbų atitikimą temai „Kas yra pilietiškumas?“;
2. gebėjimą vaizdu perteikti mintis;
3. darbo meniškumą, estetiškumą;
4. temos „Kas yra pilietiškumas?“ interpretacijos orginalumą;

Džiaugiamės, nes I g klasės mokinės Odetos S. darbas, vertinimo komisijos sprendimu,  pripažintas gražiausiu savo amžiaus grupėje.