Konkurso tikslai ir uždaviniai:

  • ugdyti kūrybinį aktyvumą ir meninę saviraišką;
  • skatinti ir plėtoti mokinių informacinių technologijų pažinimą;
  • ugdyti šeimos vertybes, atsigręžti į šeimos tradicijas, papročius, prisiminti laisvalaikio leidimo formas;
  • kelti mokinių savivertę apdovanojant padėkos raštais, diplomais, finalininkus - prizais.

Pagal nuostatus viena mokykla galėjo pateikti 6 darbus. Konkursui išsiųsti Žemeros, Steigvilės, Deimantės, Leonardo, Dominykos ir socialinės pedagogės Dalios piešiniai.

2017 m. gegužės mėn. 15 d.  organizuojama nugalėtojų apdovanojimo šventė ir praktinis seminaras Klaipėdos moksleivių saviraiškos centre. Visiems dalyvavusiems bus įteiktos padėkos.