Teigiamai įvertinus projekto ,,Gera būti kartu“ rezultatus ir siekiant toliau gerinti mokinių ir jų šeimų psichinę sveikatą, remiantis tarpusavio santykiais, glaudesniu bendravimu, sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymu, Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija parengė projektą ,,Aš, tėtis ir mama – besimokanti šeima“, kuris finansuojamas Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos. Projekto metu rengiamos paskaitos tėvams, grupiniai bei edukaciniai užsiėmimai mokiniams ir įvairūs renginiai bendruomenei. Vykdomas veiklas organizuoja pailgintos dienos grupės bei Maltiečių vaikų dienos centro mokytojos, pagalbos mokiniui specialistės.