Už nenutrūkstamą vaikų tobulėjimą turime būti atsakingi ne tik tėvai bet ir tie asmenys, kurie suvokia savo atsakomybę už vaikų saugią aplinką. Tokiais turime ugdyti ir mažuosius mokinukus.
Išleisdami mokinius vasaros atostogų, ,,Saugios vasarėlės“ užsiėmimus organizavo pagalbos mokiniui specialistės: sveikatos priežiūros specialistė Živilė R. ir vyresnioji socialinė pedagogė Dalia O.
Pertraukų metu mokiniai mokėsi įvairių žaidimų kamuoliukais, žaidė stalo žaidimus ir šaškėmis.

Sveikatos priežiūros specialistė parengė skaidres ir jas žaismingai pateikė pradinių klasių mokiniams. Užsiėmimų metu priminta ko saugotis, kaip nesielgti, kad nelaimė neįvyktų ir kur kreiptis pagalbos, kai šalia nėra suaugusiojo.  Mokiniai minė mįsles, aiškinosi, kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje, dalijosi savo patirtimi.
Mokiniai supažindinti su vasaros poilsio stovyklos ,,Mano vasara 2017“ programa kviesiančia turiningai praleisti laisvalaikį.