Piešinių pagal trafaretą „Namai, kur šeima“ konkursas - paroda skirta  šeimai, šeimos vertybėms, tarpusavio santykiams. Pradinių klasių mokiniai kviesti pasidalinti mintimis apie šeimą, savo giminę, išreiškiant vaizdu piešiniuose ir raštu.
Puošdami šeimos namą ir įrašydami mintis, jie turėjo galimybę daugiau pabendrauti su   savo artimaisiais,  prisiminti juos ir sužinoti jų svajones.

Konkurso – parodos ,,Namai, kur šeima“ tikslas - kurti mokinio vertybinę sistemą ir skatinti kūrybinį aktyvumą bei meninę saviraišką. Skatinti vaikus atspindėti kūryboje nuoširdžius jausmus, neišsakytas mintis savo šeimai ir jos  nariams, vertinti meilę, pagarbą, tarpusavio supratimą.
Konkurso organizatorė vyresnioji socialinė pedagogė Dalia Orlakienė sulaukė ir parodoje eksponavo 60 mokinių darbų, už kuriuos dėkoja ne tik mokiniams, bet ir klasių mokytojoms Editai Anglickienei, Editai Kazlauskienei, Danutei Ivanauskienei ir Otilijai Norvilienei, paskatinusioms vaikus kūrybiškai pažvelgti į šeimos sąvoką.