Po Šv. Mišių Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje Kelmės rajono mokiniai, jų tėveliai ir mokytojai, nešini mokyklų vėliavomis,  darnia eisena patraukė prie Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos, kur juos su naujų mokslo metų pradžia sveikino Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis, Kelmės  rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas, vedėjo pavaduotoja Sonata Venckienė. Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis visai rajono mokyklų bendruomenei palinkėjo sėkmingų mokslo metų ir  kiekvienai mokyklai įteikė Lietuvos valstybines vėliavas. Mūsų gimnazijai įteikti naujo mokyklinio autobuso rakteliai.

Šventinį vakarą užbaigė jaunimo grupės ,,Tautinis brandas” koncertas.

Džiaugėmės galėję pabendrauti su draugais iš kitų mokyklų, linksmai pašėlti koncerte ir atsigaivinti skaniais ledais.