AČIŪ, TAU MOKYTOJAU
Konkurso tikslas - ugdyti gebėjimą išreikšti meilę, dėkingumą, pagarbą mokytojui; ugdyti mokinių kompiuterinio raštingumo  kultūrą bei skatinti kūrybinius gebėjimus.
Konkursui darbus pateikė 14 3 – II g klasės mokinių. Mokiniai darbus kūrė ilgųjų pertraukų metu, po pamokų. Išbandyti save, praplėsti turimus įgūdžius ir juos pritaikyti praktiškai, ugdytis kūrybiškumą, savarankiškumą mokinius paskatino informacinių technologijų mokytojas Arūnas Romanovas ir vyresnioji socialinė pedagogė Dalia Orlakienė.