Matematikos pamokoje spalvino gyvūnus, prieš tai atlikę skaičiavimo užduotis. Pasaulio pažinimo pamokoje gamino plakatus „Lietuvos paukščiai“, Lietuvoje gyvenantys žvėrys“, „Vandens paukščiai“, „Pasaulio gyvūnai“. Mokiniai dirbo susiskirstę į grupes, draugiškai padėdami vieni kitiems.