Šiame projekte dalyvavo 8 šalys – Lenkija, Baltarusija, Latvija, Anglija, Vokietija, Norvegija, Australija ir Lietuva. 39 bendruomenių, 150 įstaigų ir organizacijų atstovai, beveik 600 narių, organizavo projektines veiklas.
Baigiamojoje konferencijoje pranešimą ,,(Ne)atrastoji naujoji karta” skaitė  Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto profesorė habilituota  daktarė Vilija Targamadzė.
Iš konferencijų salės buvo siunčiami linkėjimai užsienyje gyvenantiems projekto dalyviams, susipažinta su jų atsiųsta filmuota medžiaga.
Gimnazijos pedagogės pristatė pranešimą ,,Tarptautinio švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio socialinio projekto iššūkiai, paslaptys, patirtys ir atradimai Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijoje”. Pedagogėms įteikti pažymėjimai.