Siekdami padėti, patarti, priminti mokiniui saugaus eismo taisykles, gimnazijoje ieškome priimtinų formų, Todėl ir vykdant projektą ,,Būki kelyje budrus“ konsultuotasi su gimnazijos bibliotekos vedėja Laima Norkiene bei skaityklos vedėja Gražina Montrimiene dėl parodos organizavimo.

Visą projekto vykdymo laiką  mokiniai galėjo vartyti enciklopedijas, žinynus, mokomąsias knygeles, patarimus saugaus eismo tema, žaisti su draugais bibliotekoje mašinų modeliukais bei leisti pertraukas žaidžiant stalo žaidimą, kurį žaidė ir mokinių tėvai.

Dėkojame darbuotojoms už turiningą, informatyvią parodą. Paroda veiks iki gruodžio 1 d.