Visą mėnesį nuo lapkričio mėn. 15 d. iki gruodžio mėn. 15 d. gimnazijos bendruomenė: mokiniai, jų tėvai, darbuotojai pagal savo galimybes prisidėjo prie iniciatyvos ,,Gultas šuniukui 2017“. Iniciatyva kvietė įsitraukti vaikus ir jaunimą, kitus bendruomenės narius į paramos, pagalbos silpnesniam ir mažesniam iniciatyvų dalyvavimą, puoselėjant geranoriškumą, atjautą. 

Vadovaujami gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, technologijų mokytojos metodininkės  Silvos Vaškevičienės, vyresniosios socialinės pedagogės Dalios Orlakienės bei mokinių prezidentės, IV g klasės mokinės Dovilės Poškutės, mokiniai technologijų pamokose, per pertraukas žiūrėjo mokomąjį filmuką ir siuvo gultus šuniukams. Iniciatyva tarsi virusas sklido mokinių tarpe – buvo siuvama ir namuose.

Mokiniai ne tik siuvo, bet ir siūlė idėjas – dalyvauti konkurse ,,Laimingas augintinis, padovanoti šunų ėdalo.

Susumavus iniciatyvos rezultatus paaiškėjo: pasiūti 29 gultai ir nupirkti 52 kilogramai šunų ėdalo, 12 mokinių darbų išsiųsta konkursui ,,Laimingas augintinis“.   

Gruodžio mėn. 18 d. pasiūti gultai padovanoti Lietuvos gyvūnų globos Šiaulių draugijos skr. Šiaulių gyvūnų globos namuose augantiems šuniukams.

Dovanas perdavė mokinių seimelio nariai ir 8 klasės mokiniai (klasės auklėtojas Aidas Juozapavičius).

Šia iniciatyva stiprintas mokinių bendruomeniškumas, darbas komandoje, geranoriškumas, atjauta..

Dėkojame visiems už Jūsų gerumą.