Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos pagalbos mokiniui specialistės organizavo respublikinę atvirukų parodą ,,Linkėjimai Lietuvai“, kurios tikslas – paminėti Lietuvos šimtmetį ugdant mokinių pilietiškumą, meilę savo šaliai, skatinant mokinių saviraišką ir kūrybiškumą.

Mūsų gimnazijos 2-8 klasių mokiniai, paskatinti vyresniosios socialinės pedagogės Dalios O., išsiuntė 12 sveikinimų ir palinkėjimų.

Lietuvai šimtmečio proga  mokiniai linkėjo: gyvybės, vilties, meilės, stiprybės, džiaugsmo ir laimės.

Tikime, kad mokinių linkėjimai išsipildys.