Kelmės rajono socialinių pedagogų metodinis būrelis, pedagoginė psichologinė tarnyba, švietimo, kultūros ir sporto skyrius bei suaugusiųjų mokymo centras šių metų vasario 7 d. organizavo Kelmės rajono mokyklų 6-10 (I – II g ) klasių mokinių rajoninę konferenciją ,,Aš norėčiau, kad...“

Jos tikslas – plėtoti mokinių bendradarbiavimą ugdant dalykines ir bendrąsias kompetencijas, skatinti mokinius sklandžiai dėstyti mintis, raiškiai kalbėti, lavinti kritinį mąstymą.

Mokiniai savo pranešimuose atskleidė jiems rūpimas temas, dalijosi gerąja patirtimi, skatino vienas kitą rinktis tinkamus problemų sprendimo būdus. Konferencijoje pristatyta 18 pranešimų.

   Mūsų gimnaziją atstovavo 6 klasės mokinė Justina M., kuri paskatinta vyresniosios socialinės pedagogės Dalios O., parengė ir konferencijoje pristatė pranešimą ,,Aktyvaus dalyvavimo konkursuose ir varžybose nauda“.

Mokinė apdovanota Kelmės pedagoginės psichologinės tarnybos padėka ir saldžia dovanėle.