Iniciatyvą organizuoti įvairias veiklas rodo ne tik dalyko mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, bet ir mokiniai – mokinių seimelis.
Jų iniciatyva jau kovo mėnesio pradžioje organizuota naktis mokykloje. Mokiniai klausėsi ir aktyviai dalyvavo paskaitoje, kūrė prisistatymus, atliko įvairias užduotis komandose, žaidė sportinius žaidimus, žiūrėjo filmą, bendravo, bendradarbiavo ir kartu kūrė jaukią ir saugią aplinką.
Mokiniai Savaitės be patyčių metu aktyviai įsijungė į Kelmės rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio kvietimą dalyvauti 1-IV gimnazijos klasių mokinių kompiuterinio piešinio konkurse – virtualioje parodoje ,,Draugas šalia tavęs”.
Pertraukų metu mokiniai žaidė žaidimus: šaškės kitaip, boulingą, atminties žaidimus. Mokydamiesi tinkamai įvardinti ir reikšti emocijas, pakartoti taisykles prieš patyčias.
Mokinių tėvai dalyvavo susirinkimuose su psichologe Kristina. Prie kavos puodelio aptarė įvairius rūpimus klausimus, dalinosi mintimis apie patyčias, atidžiai klausėsi naujos informacijos, kurią pristatė vyresnioji socialinė pedagogė Dalia.
5-III  g klasėse mokiniai ir klasių auklėtojai kūrė stalo žaidimus draugystės tema.
Emocijos+ ambasadorė mūsų gimnazijoje Liveta pristatė Emocijų+ pašto dėžutę, į kurią klasių mokiniai ir jų tėvai kviesti rašyti laiškus adresuotus gimnazijos bendruomenės nariams.
Pagalbos mokiniui specialistai vyko į Pašilėnų ir Kolainių daugiafunkcius ugdymo centrus, kur susitiko su  ugdytiniais ir jų tėvais.
Visą mėnesį vykdytas veiklas užtvirtino Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos inovatyvios erdvės darbuotojai pasiūlę robotikos, smėlio rėmelių, 3 D pieštukų, bei planšetais atliekamų veiklų.
Manome, kad tinkamai elgdamiesi, pastebėdami šalia esančių emocijas ir jauseną, bendraudami ir bendradarbiaudami, išklausydami kitus įtrauksime visus į saugios ir jaukios aplinkos kūrimą.

Vyresnioji socialinė pedagogė Dalia Orlakienė