Kovo mėnesį Mažeikių moksleivių namų dailės ir kompiuterijos studija paskelbė ketvirtąjį respublikinį moksleivių piešinių  konkursą „Žemės pasakojimai“.
Šio konkurso tikslas ir uždaviniai - ugdyti atvirą ir dėmesingą, gamtą mylintį žmogų.
Skatinti ekologinį samoningumą, plėsti akiratį, ugdyti  pastabumą, jautrumą mus supančiai aplinkai,gebėjimąanalizuotiirkurti. Lavinti kompiuterinius ir meninius gebėjimus. Skatinti saviraišką, kūrybiškumą, atspindint savitą gamtos suvokimą,  įvairiomis vaizdavimo priemonėmis. Skatinti netradicinių meninio vaizdavimo būdų ieškojimą.
Šiuo konkursu susidomėjo ir paskatinti vyresniosios socialinės pedagogės Dalios kompiuteriu piešė Alma, Austėja, Kamilė J., Mantvydas K., Neringa Š., Rolandas M. Savo piešiniais mokiniai išreiškė žemės liūdesį, džiaugsmą ir pagarbą jai.
Piešinių konkursas buvo skirtas paminėti Pasaulinę Žemės dieną.