Grįžę iš atostogų dalyvavome etnokultūriniame renginyje - šventėme Atvelykį. Šokome, dainavome, žaidėme, o šventės svečiai - klebonas A. Jurgilas, seniūnas L. Mačernis, direktorė G. Pulkienė, direktorės pavaduotoja S. Vaškevičienė - ne tik sveikino, bet ir padėjo išrinkti 5- IIg klasių mokinių sukurtą pačią pavasariškiausią puokštę (nugalėtoja paskelbta Ig klasės kompozicija ,,Pavasario pasaka", auklėtoja A. Šimkuvienė) ir gražiausią margutį (IIg klasės mokinys S. Klapatauskas). Atvelykio tradicijas prisiminti padėjo du zuikiai(šeštokės M. Rimkutė ir S. Paulauskaitė) ir Velykė (gimnazistė L. Karpaitė), dorinio ugdymo mokytoja N. Partauskienė, lietuvių kalbos mokytojos bei auklėtojai.

Tikimės, kad pats smagiausias direktorės palinkėjimas - šlakstymas vandeniu- išsipildys: gimnazijos bendruomenė visus metus bus sveika.
IIIg klasės mokinė L. Karpaitė