Draugystė – žmonių tarpusavio santykiai, kuriems būdinga bendra patirtis, panašios vertybės ir artimi tikslai. Draugai mielai būna kartu. Jie nesiekia vienas kitam pakenkti, neretai vardan draugo interesų apribodami ir savuosius. Jų polinkiai paprastai irgi būna gana artimi, ir jiems patinka užsiimti pačia įvairiausia bendra veikla. Draugai taip pat padeda vienas kitam, pradedant gero linkinčiu patarimu ir baigiant bendrai įveikiamais rimtais sunkumais.

Siekdami išsiaiškinti, kuo draugystė svarbi šio laikmečio mokiniams, Savaitės be patyčių metu konkurso organizatoriai: Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras, Kelmės rajono socialinių pedagogų metodinis būrelis (būrelio pirmininkė Dalia Orlakienė), organizavo konkursą „Draugas šalia tavęs“.
Konkurso tikslas – ugdyti atvirą ir dėmesingą, mylintį ir jautrų supančiai aplinkai žmogų.

Uždaviniai:

  • skatinti  sąmoningumą, plėsti akiratį, ugdyti  pastabumą, gebėjimą analizuoti;
  • ugdyti mokinių kompiuterinę kultūrą ir meninį skonį, skatinti jų kūrybinius polinkius ir gebėjimus.

Konkurse dalyvavo Kelmės specialiosios, Vidsodžio pagrindinės, Tytuvėnų jaunimo  mokyklos, Kelmės Kražantės progimnazijos, Užvenčio Šatrijos Raganos bei Šaukėnų Vlado Pūtvio – Putvinskio gimnazijos mokiniai, paskatinti savo mokytojų: informacinių technologijų, pradinių klasių ir pagalbos mokiniui specialistų.
Konkursui 61 mokinys pateikė 70 darbų, atliktų grafiniu redaktoriumi.
Mokiniai savo darbuose išreiškė ne vien džiaugsmingas emocijas (bet ir liūdesį, pyktį), svajones, įspūdžius bendraujant ir laisvalaikį dalinantis kartu su draugu. Kurdami piešinius kompiuteriu tobulino savo įgūdžius, sudarydami vienas kitam galimybe keistis gerąja patirtimi.
Mokiniai savo darbais dar kartą pabrėžė, kad kiekvienam yra svarbu turėti draugų. Draugystė – tai nepaprastas, kupinas atradimų patyrimas.  Jis padeda mums augti, pažinti pasaulį, atskleisti save. Draugais tampama todėl, kad gera kartu leisti laiką, galima pasidalinti paslaptimis, patirtimi ir patarimais, įgyvendinti įvairiausius sumanymus ir nuveikti daugybę kitų be galo šaunių dalykų.