Šiaulių vyskupo E. Bartulio iniciatyva Šiaulių vyskupijos jaunimo centras kartu su Kelmės dekanatu rengė Kelmės dekanato jaunimo dieną Kražiuose.
Balandžio 20 d. lydimi tikybos mokytojų, parapijų klebonų, bei pagalbos mokiniui specialistų: socialinių pedagogų, specialiųjų pedagogų   Kražiuose susirinko daugiau nei du šimtai rajono moksleivių iš septynių mokyklų.
38 mūsų gimnazijos mokiniai taip pat turėjo galimybę dalyvauti Jaunimo dienose (organizatorė tikybos mokytoja Nijolė Partauskienė).
Diena išties buvo ypatinga. Dalyvavome Šv. Mišiose, pasiskirstę į grupes dalyvavome teminiuose užsiėmimuose: ,,Žemaitiška edukacija”, ,,Pažink Kražius”, ,,Mylėk atsakingai”, ,,Bendrystė šokio  ritmu”, ,,Dievo meilės ženklai tau”, “Kilk nuo sofos su popiežiumi Pranciškumi. Ko reikia įdomiam kataliko gyvenimui”, vyko filmo apie Jėzų peržiūra.
Bendravome, diskutavome, klausėmės istorijų apie bažnyčią ir netgi nusileidome į bažnyčios požemius. Sužinojome apie Kražių miestelį, senąją kolegiją - Kražių Sarbievijaus kultūros centrą,  klausėmės grupės ,,Arbata" koncerto, vaišinomės kareiviška koše.
Dėkojame tikybos mokytojai N. Partauskienei, spec. pedagogei L. Račkauskienei, soc. pedagogei D. Orlakienei bei parapijos klebonui A. Jurgilui už įspūdžius ir buvimą kartu.