Vyksta akivaizdūs globalizacijos ir integracijos procesai. Didėjantis poreikis bendrauti ir bendradarbiauti suteikia galimybę vartoti užsienio kalbą įvairiose asmeninio ir viešojo gyvenimo situacijose. 

Norint gerai išmokti ir vartoti kalbą, neužtenka gerai mokėti gramatiką, paskirus žodžius, labai svarbi kalbos klodų dalis yra posakiai. Juose sutelkta istorija, tautos kultūra, kilmė, charakteris ir t.t. Jų mokymasis ir panaudojimas rašytinėje ir šnekamojoje kalboje parodo kalbos mokėjimo lygį. Posakiai kaip gėlės puošia bet kurią kalbą.

Šiuolaikinė visuomenė nebegali apsieiti be kompiuterių, programinės įrangos, todėl siūlyta panaudojant kompiuterio galimybes išreikšti savo požiūrį, supratimą,  jausmus vieną ar kitą posakį. 
Šiaulių profesinio rengimo centro technologijų ir statybos skyriaus mokytojos organizavo konkursą, kuris paskatino pamąstyti, giliau pažvelgti į vaizdingus posakius, lavinti savo fantaziją bei piešimo įgūdžius, suteiks galimybę laisvai išreikšti savo požiūrį bei jausmus.

Paskatinti anglų kalbos vyresniosios mokytojos Lauros Paulauskienės ir vyresniosios socialinės pedagogės Dalios Orlakienės konkurse dalyvavo 5- IV gimnazijos klasių mokiniai. Mokinių kurti darbai atitiko keliamus reikalavimus ir yra eksponuojami Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje.

Parodos atidarymas įvyko gegužės 14 dieną. Paroda lankytojus džiugins iki birželio 1 dienos.
Konkurse – parodoje dalyvavusiems mokiniams: Kamilei Š., Kamilei J., Justinai L., Eimantui V., Karoliui L., Agnei Z., Audriui M., Aušrinei B., Deimantei J., Leonardui O.,  Vilijai S. bei Livetai K. įteiktos padėkos.