2018 m. spalio 4 d. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos mokiniams buvo organizuota turizmo diena.
Programos tikslas – ugdyti pagarbą gamtai bei mokinio ir jo šeimos aktyvų dalyvavimą mokyklos gyvenime.

Mokiniai dieną pradėję daina ir aktyvia mankšta, linksmai tęsė žygį pėsčiomis po Užvenčio apylinkes. Žygio metu mokiniai plėtojo prigimtinį norą judėti, ugdėsi reikalingus turistui įgūdžius bei geriau pažino savo gyvenamąją vietovę. Po dviejų žygio valandų visi rinkosi Ventos slėnyje, kur rengė veiklos stoteles.

Mokiniai veiklos stotelėse susipažino su vaistažolėmis, atliko atpažinimo, kūrybines bei muzikines užduotis, kūrė kilimą iš gamtinės medžiagos, mokėsi įsirengti stovyklavietę, pasistatyti palapinę, sukrauti laužą, turizmo technikos elementų, žaidė senovinį žaidimą ,,Ripką“, kuris visiems suteikė daug teigiamų emocijų.

Išskirtinį turizmo dienos planą vykdė šeštokai. Jie vyko ant Šatrijos piliakalnio.

Darniais būreliais, keisdami veiklas, visi mokiniai aplankė numatytas stoteles, kur gilino pažinimo, komunikavimo ir kūrybiškumo kompetencijas, gerino komandinio darbo, savitarpio pagalbos bei atsakomybės įgūdžius, mokėsi sveikai gyventi ir judėti.  

Turizmo dienos veiklose dalyvavo daugiau nei 100 5-8 ir I – IV gimnazijos klasių mokinių ir apie 20 mokytojų ir tėvų.

Organizatoriai