Vasario 17 dieną Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijoje vyko respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Meilės Lukšienės idėjų raiška mokykloje“, organizuota gimnazijos metodinės tarybos. Buvo pristatyta 12 pranešimų, kuriuose mėginta savotiškai „prisimatuoti“ literatūrologės, švietimo istorikės, habilituotos daktarės Meilės Lukšienės idėjas, jomis pasitikrinti, ar pedagogų pasirinkta ugdymo kryptis yra tinkama Lietuvai.

,,Mes nesąmoningai ugdome jaunimą emigracijai. Gyvenimui ten, kur mūsų mokykloje ugdomi idealai su politine tikrove sutampa sklandžiau ir geriau nei Lietuvoje. 

Lietuvos jaunimas turėtų būti mokomas už demokratiją, už įstatymo viršenybę grumtis, savo krašto santvarką tobulinti”.

       Meilė Lukšienė

Savo patirtimi konferencijoje dalijosi ir Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė Jūratė Maziliauskienė. Ji parengė ir pristatė video pranešimą ,,Moralaus, demokratiško, pilietiško asmens ugdymas dalykų pamokose ir nepamokinėje veikloje“.

Konferencijos darbe gražiai skleidėsi nuostata priimti ir pasimokyti, atradimais dalytis, pasidalijant auginti kitą ir dar labiau augti pačiam. 

J. Maziliauskienė