Adventas - laikas pabūti kartu. Tokią galimybę, po dienos darbų pabūti kartu su mokiniais, mums suteikė dailės mokytoja Alina ir tikybos mokytoja Nijolė. 
Adventu vadinamas laikotarpis skirtas pabendrauti su artimaisiais, su visais susitaikyti, susikaupti, skleisti ramybę ir gerumą. 
Dėkojame mokytojoms