Gruodžio 7 dieną vyko nacionalinis matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkursas, kuriame dalyvavo dvylika gimnazijos I g ir II g klasių mokiniai. Užduotys orientuotos į aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, bendrąsias kompetencijas ir žinių taikymą konkrečiose praktinėse situacijose.