Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino vykdymo reikalavimai

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino vykdymo instrukcija

Lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio brandos egzamino vykdymo reikalavimai

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO VYKDYMO INSTRUKCIJA

MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO VYKDYMO INSTRUKCIJA

ISTORIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO VYKDYMO INSTRUKCIJA

BIOLOGIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO VYKDYMO INSTRUKCIJA

GEOGRAFIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO VYKDYMO INSTRUKCIJA

Chemijos brandos egzamino mokinių pasiekimų lygių aprašas su pavyzdžiais

2018–2019 mokslo metų chemijos valstybinio brandos egzamino vykdymo instrukcija

Chemijos valstybinio brandos egzamino vykdymo reikalavimai

BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS DALYKO PROGRAMOS, DALYKO KURSO/KALBOS MOKĖJIMO LYGIO, DALYKO MODULIO KEITIMO/ ATSISAKYMO  TVARKA

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-2391 „DĖL BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO IR LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

UŽSIENIO KALBOS (ANGLŲ, PRANCŪZŲ, RUSŲ, VOKIEČIŲ) BRANDOS EGZAMINO PROGRAMA

UŽSIENIO KALBOS (ANGLŲ, PRANCŪZŲ, RUSŲ, VOKIEČIŲ) BRANDOS EGZAMINO UŽDUOČIŲ REIKALAVIMAI

UŽSIENIO KALBOS (ANGLŲ, PRANCŪZŲ, RUSŲ, VOKIEČIŲ) BRANDOS EGZAMINO KALBĖJIMO UŽDUOČIŲ VERTINIMO KRITERIJAI

Užsienio kalbos brandos egzamino mokinių pasiekimų lygių aprašas

UŽSIENIO KALBOS (ANGLŲ, PRANCŪZŲ, RUSŲ, VOKIEČIŲ) VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO KALBĖJIMO DALIES VYKDYMO INSTRUKCIJA

UŽSIENIO KALBOS (ANGLŲ, PRANCŪZŲ, RUSŲ, VOKIEČIŲ) VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO KALBĖJIMO DALIES VYKDYMO INSTRUKCIJOS PRIEDAS