Lietuvos geografijos mokytojų asociacija kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru nuo 2019 metų pradėjo organizuoti „Pasaulio pažinimo” olimpiadą 2-4 klasių mokiniams. Olimpiados tikslas - skatinti mokinių domėjimąsi Lietuvos ir pasaulio pažinimu ir šio mokomojo  dalyko populiarinimu pradinėse mokyklose. Sudaryti galimybes visiems 2–4 klasių mokiniams varžytis konkrečios mokyklos, kelių mokyklų, rajono, miesto, regiono mastu.

Olimpiada vyko vasario 26 dieną. Joje dalyvavo 17 2-4 klasių mokinių. Mokiniai atsakė į 20 organizatorių pateiktų klausimų. Dauguma užduočių sietos su šaltiniais (nuotraukomis, kartoschemomis, žemėlapiais ar jų fragmentais, piešiniais).

Džiaugiamės smalsiais ir žingeidžiais mokiniais.