Projekto organizatorius Kauno r. Lapių lopšelis – darželis bei Kauno rajono švietimo centras kvietė respublikos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigas dalyvauti projekte „Kuriu gamtai 2019”. Projektas skirtas plėtoti vaikų meninius gebėjimus, ekologines idėjas, skatinti aktyvesnį judėjimą. Projekto tikslas – plėtoti aplinkosaugines idėjas per kūrybinę veiklą su gamtine medžiaga.  Uždaviniai: ugdyti meninius gebėjimus, skatinti judėjimą, plėtoti bendradarbiavimą.

Į projekto organizatorių kvietimą atsiliepė gimnazijos Kolainių universalaus daugiafunkcio centro ugdytiniai su pedagogėmis Dalia B. bei Dalia O.

Ugdytiniai sukūrė kompoziciją ,,Einam į mokyklą”.

Džiaugiamės smalsiais, žingeidžiais ir kūrybingais vaikais.