Minupių universalų daugiafunkcinį centrą lankantys vaikai po pamokų rinkosi į edukacinius mokymus ir popietę „ Karpinių paslaptys“.
Mažuosius karpinių mokė Minupių kaimo bendruomenės narė Liuda Lidienė. Ji pasakojo vaikams, kaip reikia pasiruošti karpinius, su kokiomis žirklutėmis patogu karpyti, ką galima pjauti kanceliariniu peiliuku.
Skaityti daugiau.....

Mokykla 2013 – 2014 mokslo metais dalyvavo patyčių prevencijos programoje OLWEUS. Projektui pasibaigus, aptarti rezultatai ir galimybė tęsti pradėtas veiklas klasėse su mokiniais. Todėl vyr. socialinei pedagogei Daliai Orlakienei bei mokinių seimeliui, mokyklos prezidentui Artūrui Vasyliui ir klasės seniūnams kilo mintis gimnazijoje organizuoti ,,Draugiškiausio klasės mokinio“ rinkimus.
Skaityti daugiau.....

Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijoje sausio mėnesį organizuotas mokyklinis mokinių piešinių konkursas ,,Nupiešk gražiausią žodį“. Konkurse pakviesti dalyvauti 5- II g klasių ir Kolainių pagrindinio ugdymo skyriaus daugiafunkcio centro 5- 8 klasių mokiniai.
Skaityti daugiau.....

Sausio 13 d. mūsų gimnazijoje lankėsi Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelmės rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio bendruomenės pareigūnė Vilma Ancikevičienė. Pareigūnę į susitikimus su moksleiviais lydėjo Policijos bičiulis Amsis. Moksleiviams suteikta žinių ir naudingų patarimų: kaip apsisaugoti nuo sukčių, kaip elgtis, jei juos užkalbintų ar jiems telefonu paskambintų nepažįstami asmenys ir klausinėtų apie jų artimuosius. Tad pareigūnės ir Amsio vizitas mokykloje buvo ne tik smagus, bet ir naudingas.

Sausio 5-7 dienomis gimnazijoje 16 įvairių dalykų mokytojų dalyvavo mini mokymų kvalifikacijos tobulinimo programoje „MOKYMOSI MOTYVACIJOS STIPRINIMAS“. Šia, mokymosi motyvacijos stiprinimo programa buvo siekiama supažindinti mokytojus su mokymosi motyvacijos ugdymo procese svarba, šiuolaikiniais mokinių mokymosi motyvacijos teoriniais pagrindais bei praktinėmis mokinių motyvavimo galimybėmis.
Skaityti daugiau.....

Lapkričio- gruodžio mėnesiais gimnazijoje vyko platusis veiklos kokybės vertinimas. Mokytojai individualiai vertino mokyklos veiklą pagal visus veiklos rodiklius, naudodamiesi rodiklių paaiškinimais ir remdamiesi savo nuomone bei patirtimi. Su vertinimo rezultatais mokytojai supažindinti tarybos posėdyje.
Skaityti daugiau.....

Puslapiai