Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijoje sausio mėnesį organizuotas mokyklinis mokinių piešinių konkursas ,,Nupiešk gražiausią žodį“. Konkurse pakviesti dalyvauti 5- II g klasių ir Kolainių pagrindinio ugdymo skyriaus daugiafunkcio centro 5- 8 klasių mokiniai.
Skaityti daugiau.....

Sausio 13 d. mūsų gimnazijoje lankėsi Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelmės rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio bendruomenės pareigūnė Vilma Ancikevičienė. Pareigūnę į susitikimus su moksleiviais lydėjo Policijos bičiulis Amsis. Moksleiviams suteikta žinių ir naudingų patarimų: kaip apsisaugoti nuo sukčių, kaip elgtis, jei juos užkalbintų ar jiems telefonu paskambintų nepažįstami asmenys ir klausinėtų apie jų artimuosius. Tad pareigūnės ir Amsio vizitas mokykloje buvo ne tik smagus, bet ir naudingas.

Sausio 5-7 dienomis gimnazijoje 16 įvairių dalykų mokytojų dalyvavo mini mokymų kvalifikacijos tobulinimo programoje „MOKYMOSI MOTYVACIJOS STIPRINIMAS“. Šia, mokymosi motyvacijos stiprinimo programa buvo siekiama supažindinti mokytojus su mokymosi motyvacijos ugdymo procese svarba, šiuolaikiniais mokinių mokymosi motyvacijos teoriniais pagrindais bei praktinėmis mokinių motyvavimo galimybėmis.
Skaityti daugiau.....

Lapkričio- gruodžio mėnesiais gimnazijoje vyko platusis veiklos kokybės vertinimas. Mokytojai individualiai vertino mokyklos veiklą pagal visus veiklos rodiklius, naudodamiesi rodiklių paaiškinimais ir remdamiesi savo nuomone bei patirtimi. Su vertinimo rezultatais mokytojai supažindinti tarybos posėdyje.
Skaityti daugiau.....

Kelmės visuomenės sveikatos biuras kvietė jungtis prie kalėdinės gerumo akcijos ,,Atvirukas vienišam žmogui“. Akcijos metu gimnazijoje, mokiniai lankantys socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimus, piešė, darė, karpė kalėdinius atvirukus ir užrašė sveikinimą. Vienintelė sąlyga, kad sveikinimas būtų užrašytas ranka, ne kompiuteriu.
Skaityti daugiau.....

Puslapiai