2013-12-20 Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijoje gruodžio 20 dieną vyko baigiamasis metų renginys, skirtas žodinei veiklos ataskaitai ir dialogui tarp mokyklos bendruomenės ir partnerių.
Renginyje dalyvavo Kelmės rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyresnioji specialistė Irena Janušienė, Užvenčio seniūnas Zonis Virbalas, BĮ Liolių socialinės globos namų Užvenčio socialinio globos padalinio vadovė Vilma Andrijauskienė, ,,Kūrybinių partnerysčių“ programos kūrybos agentas, žurnalistas Andrius Guginis, mokiniai, mokinių tėvai, mokytojai, kiti darbuotojai.
Skaityti daugiau.....

2013-11-30 Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos Iga ir Igb klasėse spalio- lapkričio mėnesį didelis dėmesys buvo skirtas integruotai technologijų ir ugdymo karjerai veiklai. Technologijų mokytoja metodininkė Silva Vaškevičienė, bendraudama su ugdymo karjerai konsultante Irena Olberkiene, vykdė programą „Jaunasis kolega“, organizavo mokomąją-pažintinę ekskursiją „Karjerų kasyba ir tekstilės pramonė.
Skaityti daugiau.....

Puslapiai