_________________________

Kelmės rajono
Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija

 

Biudžetinė įstaiga.
Duomenys kaupiami ir saugomi
juridinių asmenų registre.
Kodas 190092914

 

P. Višinskio 5, Užventis, Kelmės r.
tel/fax.: (8 427) 57350
el.paštas: info@uzvenciogimnazija.lt

_________________________

                 Pamokų laikas

 

          1.  8.00 – 8.45

          2.  8.55 – 9.40

          3.  10.00 – 10.45

          4.  11.05 – 11.50

          5.  12.10 – 12.55

          6.  13.05 – 13.50

          7.  14.00 – 14.45

          8.  14.55 – 15.40

_________________________

    

     

Tarptautinio švietimo įstaigų bendruomenių
ekologinio - socialinio švietimo projektas
,,SAULĖTO ORANŽINIO TRAUKINIO KELIONĖ"

Informuojame, kad nuo 2020 m. gruodžio 7 d. (pirmadienio)  ugdymo procesas 1-4 klasėse vykdomas kasdieniu/kontaktiniu būdu.  

5-8 ir I-IV gimnazijos klasėms ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Muzikos skyriaus užsiėmimai vykdomi nuotoliniu būdu.

Pagalbos mokiniui specialistai su 1-4 kl. dirba kasdieniu/kontaktiniu būdu.  5-10 klasėmis organizuojamas nuotoliniu būdu.

Dar kartą prašau visų sąmoningumo ir atsakomybės. Tėveliai neleidžia į mokyklą vaikų, kurie turi sveikatos problemų (simptomų, kuriuos jau visi žinome) bei informuoja klasės auklėtoją.

Linkime visiems saugoti sveikata ir bendrauti nuotoliniu būdu arba laikantis patvirtintų reikalavimų.
Prašome supratingumo ir bendradarbiavimo su gimnazijos vadovais, mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, esant bet kokiems neaiškumams kreiptis į gimnazijos administraciją tel. 8 427 57350.

Direktorius Albertas Pumputis

Mokinių tėveliai (globėjai) arba mokiniai grįžę iš užsienio valstybių, paveiktų koronaviruso infekcijos, privalo izoliuotis 14 dienų ir apie tai nedelsiant pranešti bei pateikti prašymą mokyklos direktoriui dėl tolimesnio mokinio ugdymo nuotoliniu būdu.

Mokiniui sudaromos sąlygos mokytis nuotoliniu būdu pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą nuotolinio mokymo individualų tvarkaraštį, pagal kurį šiuo laikotarpiu bus vykdomas nuotolinis ugdymas.

Iškilus klausimams visada galima kreiptis į klasės auklėtoją arba pavaduotoja ugdymui S. Vaškevičienę. Bendra informacija teikiama mokyklos raštinėje tel. (8 427) 57350.

Jau trečius metus Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos pradinių klasių  mokiniai dalyvavo projekte „Olimpinis mėnuo 2020“.Šių metų projekto tikslas buvo prisidėti prie pradinukų fizinio aktyvumo, sveikos mitybos, emocinės sveikatos ir kokybiško poilsio ugdymo. Projektas truko visą spalio mėnesį. Kiekvieną savaitę gaudavome užduotis vaikams, į kurias įtraukdavome ir tėvelius. Skaityti daugiau.....

Kiekvienais metais lapkričio 15 – 21 d. visame pasaulyje minima Geografijos žinių savaitė (angl. Geography Awareness Week) ir visi yra kviečiami gilinti geografines žinias įdomiose veiklos. Lietuvoje ši savaitė minima nuo 2015 ir šiemet vyko jau 6 – ą kartą. Skaityti daugiau.....

Puslapiai