_________________________

Kelmės rajono
Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija

 

Biudžetinė įstaiga.
Duomenys kaupiami ir saugomi
juridinių asmenų registre.
Kodas 190092914

 

P. Višinskio 5, Užventis, Kelmės r.
tel/fax.: (8 427) 57350
el.paštas: info@uzvenciogimnazija.lt

_________________________

                 Pamokų laikas

 

          1.  8.00 – 8.45

          2.  8.55 – 9.40

          3.  9.50 – 10.35

          4.  11.05 – 11.50

          5.  12.05 – 12.50

          6.  13.00 – 13.45

          7.  13.55 – 14.40

          8.  14.50 – 15.35

_________________________

    

     

 

„Tuo metu aš nemačiau verkiančių žmonių aplink save. Žmonės nešė nužudytus ir sužeistus savo draugus. Kiti stovėjo ir… dainavo. Niekada aš to nepamiršiu. Dainavo: „Balnokit, broliai, žirgus, reiks karan joti…“.

Valentas Knyva

Mums, lietuviams, Sausio 13-oji - lietuvių tautos narsos diena. Diena, kai už Lietuvos laisvę  didvyriai sumokėjo krauju. Diena, kai išgyvenome aukščiausią tautos vienybės, jėgos ir pakilimo būseną. Kai šventai tikėjome, kad mūsų dainos ir maldos - nepalyginti stipresnės už okupantų tankus...

Ne lengvesnė diena mums buvo ir sekanti, sausio 14 – oji, nes jai išaušus suvokėme, jog mūsų dainos ir maldos nesulaikė  tankų -  riaumojančios mirties mašinos užgrobė visus svarbiausius strateginius valstybės objektus ir buvo parengtos šaudyti... Būtent sausio 14 – ąjai išaušus  jau žinojome, kad užsimojusieji grobti ir žudyti - negąsdina, jie išties žudo ir grobia, ir kraujas, kad ir kaip vakar tuo netikėjome,  bėgo iš mūsų žaizdų...

Vis dėlto, atsitiko stebuklas, SSRS vadovai sustojo. Sustabdė puolimą prieš tūkstančius aplink Seimo rūmus stovinčių žmonių. Iš kur tie žmonės gavo drąsos taip be ginklų stovėti prieš tankus? Drąsą jie gavo iš dainų ir dainavimo iš poezijos ir maldų. Be dainų ir poezijos, be tikėjimo ir maldų, nebūtų drąsos, be   drąsos – nebūtų tūkstančių, o be jų netrukus būtų nebelikę ir parlamento, paskelbusio Lietuvos nepriklausomybę. 

Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijoje Laisvės gynėjų minėjimo diena, sausio 13-oji, prasidėjo pilietine akcija „Atmintis gyva, nes liudija". Kiekviename klasės lange uždegėme žvakutes. Uždegdami atminimo žvakeles prisiminėme tuos, kurie kovojo už Lietuvą ir žuvo dėl jos Laisvės. Prisiminėme visus, kurie išmokė branginti ir saugoti savo Tėvynę.

9.00 val.  aktų salėje prisiminimais apie sausio 13 – osios įvykius dalijosi  gimnazijos direktoriaus Alberto Pumpučio pakviesti Lietuvos karininkų kūrėjų sąvanorių sąjungos Šiaulių skyriaus Parlamento gynėjai, priėmę priesaiką sausio 11-13 d. Robertas Biliūnas ir Vaclovas Vaitekūnaitis. Svečiai mokiniams papasakojo apie  tos dienos įvykių svarbą mūsų istorijoje, ką tuo metu jie veikė, ką išgyveno. 

12.00 valandą vyko  pagarbos bėgimas. Atrodo, jog pats dangus padovanojo pasakiškai gražią dieną, skirtą Sausio 13-osios aukoms atminti. Bėgime dalyvavo visi gimnazijos mokiniai, mokytojai, mokinių tėveliai.

Bėgimo iniciatorius, gimnazijos direktorius Albertas Pumputis dalyvius apdovanojo nugalėtojų taurėmis, atminimo dovanėlėmis, padėkomis.

O tie drąsuoliai, kurie žuvo, jie – nežuvo. Jie buvo nužudyti. Nes žūti galima kare, kai tu stovi su ginklu prieš užpuoliką. O tą naktį SA desantininkai buvo ginkluoti iki dantų, o mūsų ginklai – mūsų kūnai, mūsų dainos, mūsų vienybė. (...) Kol dar gyva tokia tauta, niekas iš jos neatims laisvės troškimo. Mes būsim laisvi“.

Valentas Knyva

Pranešimą parengė Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos istorijos mokytoja Jūratė Maziliauskienė