_________________________

Kelmės rajono
Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija

 

Biudžetinė įstaiga.
Duomenys kaupiami ir saugomi
juridinių asmenų registre.
Kodas 190092914

 

P. Višinskio 5, Užventis, Kelmės r.
tel/fax.: (8 427) 57350
el.paštas: info@uzvenciogimnazija.lt

_________________________

                 Pamokų laikas

 

          1.  8.00 – 8.45

          2.  8.55 – 9.40

          3.  10.00 – 10.45

          4.  11.05 – 11.50

          5.  12.10 – 12.55

          6.  13.05 – 13.50

          7.  14.00 – 14.45

          8.  14.55 – 15.40

_________________________

    

     

Tarptautinio švietimo įstaigų bendruomenių
ekologinio - socialinio švietimo projektas
,,SAULĖTO ORANŽINIO TRAUKINIO KELIONĖ"

Joniškio lopšelio – darželio „Saulutė” pedagogai organizavo Tarptautinio ikimokyklinio  ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo priemonių iš antrinių žaliavų kūrimo projektą „Antrasis daiktų gyvenimas“. Projekto partneris – Latvijos respublikos Elejos m. lopšelis-darželis „Kamenite“.  Projekto tikslas: skatinti tausoti žemės resursus bei aplinką, tikslingai panaudojant antrines žaliavas. Uždaviniai: formuoti aplinkos pažinimo ir aplinkosaugos idėjas bei savimonę. Ugdyti vaikų, pedagogų ir kitų bendruomenės narių kūrybiškumą, išradingumą. Skatinti ugdymo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą.

Projekto dalyviai kviesti pagaminti metodinę ugdymo priemonę iš antrinių žaliavų, tinkančią naudoti veikloje. Įššūkį priėmė gimnazijos socialinė pedagogė Dalia O., parengusi priemones vaikų/ mokinių pastabumo, atminties lavinimui,  spalvų pažinimui, bendravimo įgūdžių tobulinimui, akies/rankos koordinacijos, smulkiosios motorikos lavinimui, kalbinių įgūdžių, erdvės suvokimui  ir bendradarbiavimui stiprinti.

Parodos dalyviams bus įteiktos pažymos apie dalyvavimą projekte, jie bus apdovanoti organizatoriaus padėkos raštu bei virtualia visų dalyvavusių įstaigų kartu sukurta metodine darbelių knyga „Antrasis daiktų gyvenimas“.