_________________________

Kelmės rajono
Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija

 

Biudžetinė įstaiga.
Duomenys kaupiami ir saugomi
juridinių asmenų registre.
Kodas 190092914

 

P. Višinskio 5, Užventis, Kelmės r.
tel/fax.: (8 427) 57350
el.paštas: info@uzvenciogimnazija.lt

_________________________

                 Pamokų laikas

 

          1.  8.00 – 8.45

          2.  8.55 – 9.40

          3.  9.50 – 10.35

          4.  11.05 – 11.50

          5.  12.05 – 12.50

          6.  13.00 – 13.45

          7.  13.55 – 14.40

          8.  14.50 – 15.35

_________________________

    

     

 

Pastebėta, kad dauguma ikimokyklinio, jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų dažniausiai pasakoja spontaniškai, negeba sieti vieno įvykio su kitu, pasakoja nenuosekliai, praleidžia esminius dalykus, dažnai kartoja tuos pačius žodžius. Ugdymo įstaigų pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų tikslas - skatinti vaikų gebėjimą laisvai išreikšti savo išgyvenimus, patirtį, norus, svajones, svarstymus, nustatant priežasties-pasekmės ryšius. Pasitelkdami įvairias formas pedagogai ieško būdų vaiko komunikacijos kompetencijos lavinimui. Vienas iš būdų - idėjų mugė, kurią  organizuoja – Šiaulių lopšelis-darželis „Žiogelis“ ir Šiaulių lopšelis-darželis „Eglutė“. Idėjų mugėje gali dalyvauti ikimokyklinių ugdymo įstaigų, mokyklų, ugdančių vaikus pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai.

Tikslas – skatinti pedagogų, logopedų motyvaciją ieškoti inovatyvių bei kūrybiškų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų rišliosios kalbos ugdymo būdų. Uždaviniai:

pristatyti priemonę, skirtą vaikų rišliosios kalbos ugdymui; viešinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų, švietimo pagalbos specialistų profesinius, asmeninius gebėjimus, dalintis gerąja darbo patirtimi ugdant vaikų rišliąją kalbą; ugdyti pedagogų, švietimo pagalbos specialistų kūrybiškumą.

Antri metai organizuojamoje idėjų mugėje ,,Žaidžiu ir kalbu 2020“ dalyvauja gimnazijos socialinė pedagogė Dalia O. Šiemet pristatytos trys priemonės vaikų ir mokinių rišlios kalbos ugdymui.