_________________________

Kelmės rajono
Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija

 

Biudžetinė įstaiga.
Duomenys kaupiami ir saugomi
juridinių asmenų registre.
Kodas 190092914

 

P. Višinskio 5, Užventis, Kelmės r.
tel/fax.: (8 427) 57350
el.paštas: info@uzvenciogimnazija.lt

_________________________

                 Pamokų laikas

 

          1.  8.00 – 8.45

          2.  8.55 – 9.40

          3.  9.50 – 10.35

          4.  11.05 – 11.50

          5.  12.05 – 12.50

          6.  13.00 – 13.45

          7.  13.55 – 14.40

          8.  14.50 – 15.35

_________________________

    

     

 

Parodos idėją atspindi A. Anzenbacherio mintis: ,,Žmonės bendradarbiauja, siekdami bendro tikslo. Materialines gėrybes ir kultūrines vertybes, kurių jiems reikia savirealizacijai, galima realizuoti tik veikiant drauge“.

Parodą organizuoja Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras (toliau – Kelmės SMC), Kelmės rajono socialinių pedagogų metodinis būrelis.

Paroda skatina Respublikos socialinius pedagogus ieškoti naujų socialinių emocinių kompetencijų (jausmų atpažinimo, įvardijimo, tarpusavio santykių (bendravimo ir bendradarbiavimo)  ir t.t.) ugdymo formų bei būdų.

Uždaviniai: sudaryti sąlygas kolegoms ir jauniems specialistams dalintis gerąja patirtimi; plėtoti bendradarbiavimą tarp šalies ugdymo įstaigų.

Parodos iniciatorė (antri metai) ir dalyvė gimnazijos socialinė pedagogė Dalia O. Išleistas gerosios patirties pirmųjų metų leidinys naudojamas organizuojant užsiėmimus, renginius, kuriamos naujos priemonės darbui su specialiųjų poreikių mokiniais.