_________________________

Kelmės rajono
Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija

 

Biudžetinė įstaiga.
Duomenys kaupiami ir saugomi
juridinių asmenų registre.
Kodas 190092914

 

P. Višinskio 5, Užventis, Kelmės r.
tel/fax.: (8 427) 57350
el.paštas: info@uzvenciogimnazija.lt

_________________________

                 Pamokų laikas

 

          1.  8.00 – 8.45

          2.  8.55 – 9.40

          3.  10.00 – 10.45

          4.  11.05 – 11.50

          5.  12.10 – 12.55

          6.  13.05 – 13.50

          7.  14.00 – 14.45

          8.  14.55 – 15.40

_________________________

    

     

 

Jau antri metai gimnazijos bendruomenė dalyvauja patyčių prevencijos programoje „Friends“, kuri vykdoma etapais, pagal iš anksto apgalvotus ilgalaikius veiksmus, skirtus konkrečiai mokyklai. Į programos įgyvendinimą mokykloje yra įtraukiami visi bendruomenės nariai: visas mokyklos darbuotojų kolektyvas ir administracija, taip pat mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai).

Programos įgyvendinimas mokykloje prasidėjo moksleivių ir darbuotojų apklausa apie saugumo jausmą mokykloje ir žeminančio elgesio patirtis. Taip pat kiekvienais mokslo metais mokykloje vykdomi mokymai visiems mokyklos darbuotojams, klasių auklėtojams,  susitikimai su tėvais, globėjais, rūpintojais, mokyklos darbuotojais, kuriuose planuojamos ir aptariamos prevencinės veiklos.

„Friends“ programa suteikia visiems žinių ir įgalina naudotis priemonėmis, kurių įgyvendinimas stiprina mokyklos galias kovoje su patyčiomis. Suteikiamos žinios yra grindžiamos teisės aktais, sėkmingų pastangų kovoti su patyčiomis tyrimais ir patirtimi. „Friends“ programa patvirtina, kad būtent suaugusieji yra atsakingi už patyčių prevenciją mokykloje, todėl suteikia jiems ilgalaikės kovos su patyčiomis strategijos gaires.

Socialinė pedagogė Dalia Orlakienė