_________________________

Kelmės rajono
Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija

 

Biudžetinė įstaiga.
Duomenys kaupiami ir saugomi
juridinių asmenų registre.
Kodas 190092914

 

P. Višinskio 5, Užventis, Kelmės r.
tel/fax.: (8 427) 57350
el.paštas: info@uzvenciogimnazija.lt

_________________________

                 Pamokų laikas

 

          1.  8.00 – 8.45

          2.  8.55 – 9.40

          3.  10.00 – 10.45

          4.  11.05 – 11.50

          5.  12.10 – 12.55

          6.  13.05 – 13.50

          7.  14.00 – 14.45

          8.  14.55 – 15.40

_________________________

    

     

Tarptautinio švietimo įstaigų bendruomenių
ekologinio - socialinio švietimo projektas
,,SAULĖTO ORANŽINIO TRAUKINIO KELIONĖ"
 

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras organizuoja Šalies mokinių meninį kūrybinį  projektą – parodą ,,Paukščiai  vėl sugrįžta į namus“.

Projekto tikslas – ugdyti mokinių kūrybinius gebėjimus,  lavinant savarankiško darbo įgūdžius, skatinant ieškoti naujų originalių meninės raiškos idėjų.

Konkurso uždaviniai: bendravimas ir bendradarbiavimas su visuomene, leidžiančia sėkmingai integruotis ir socializuotis šiuolaikiniame gyvenime, suvokti visuomenės galimybes ir lūkesčius, dvasinių, kūrybinių galių puoselėjimas, globojant gamtą, ugdant pagarbą gyvybei; mokinių kūrybinių galių atskleidimas.

Kūrybinio projekto dalyviais kviečiami tapti:

Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų, formalųjį ugdymą papildančių, neformaliojo švietimo įstaigų, profesinio rengimo centrų mokiniai. Skiriamos trys projekto dalyvių grupės:

I grupė – 1–4 klasių mokiniai;
II grupė – 5–8 klasių mokiniai;
III grupė – I–IV gimnazijos klasių mokiniai.

Paskatinti technologijų ir  pradinių klasių mokytojų metodininkų, pagalbos mokiniui specialistų bei tėvų projekte - parodoje dalyvavo ir mūsų gimnazijos 2- III g klasių mokiniai.
Džiaugiamės, kad ir besimokydami nuotoliniu būdu, mūsų mokiniai domisi įvairiais projektais, konkursais, aktyviai kuria ir bendradarbiauja bei lavina savarankiško darbo įgūdžius.

Socialinė pedagogė Dalia Orlakienė